» naiset » kalenteri-suomenruotsalainen » c

 • Camilla

  Camilla (myös Kamilla) on naisen etunimi. Muodossa Kamilla nimi on käytössä pää­asiassa Unkarissa ja pohjois­maissa.

  Suomenkielisessä kalenterissa ei ole Camillan eikä Kamillan nimipäivää, mutta ruotsinkielisessä nimipäiväkalenterissa Camillan nimipäivä on 21. huhtikuuta. Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun mukaan Camilla-nimi on Suomessa annettu vuoden 2009 loppuun mennnessä noin 5720 ihmiselle ja Kamilla noin 340:lle.

 • Carina

  Carina on naisen etunimi. Nimi on todennäköisesti Katariina-nimen mukaelma, samoin kuin suomalainen Kaarina-nimikin, mutta se on voinut syntyä myös johdannaisena latinan sanasta cara, joka merkitsee rakasta, kallista tai arvossapidettyä.

  Suomessa nimi Carina on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu noin 2480 henkilölle, joista yli puolet on 1960- ja 1970-luvuilla syntyneitä. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Carinan nimipäivä on, Katariina-nimen muista mukaelmista poiketen, 4. marraskuuta.

 • Carita

  Karita tai Carita on naisen etunimi. Nimi johtuu rakkautta tai lempeyttä tarkoittavasta latinan sanasta caritas.

  Suomalaisen kalenterin mukaan Karitan nimipäivä on 17. helmikuuta. Sama päivä on suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Caritan nimipäivä.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan nimi Karita on Suomessa vuoden 2009 loppuun mennessä annettu noin 2680 henkilölle, jotka alle viisi on miehiä. Nimi Carita on annettu noin 8040 henkilölle, joista alle kymmenen on miehiä.

 • Carola

  Carola on naisen etunimi, Karl- tai Kaarle-nimen naispuolinen vastine. Nimi on käytössä muun muassa Italiasa, Saksassa, Alankomaissa ja Ruotsissa, jonkin verran Suomessakin.

  Suomessa nimi Carola on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu vuoden 2009 loppuun mennessä hieman yli 2300 henkilölle.. Carolan nimipäivä on suomenruotsalaisen kalenterin mukaan 28. tammikuuta.

 • Cecilia

  Cecilia on latinalaisperäinen naisen etunimi, joka johtuu sokeaa tarkoittavasta latinan sanasta caecus.. Kristityissä maissa nimen on tehnyt suosituksi varhais­kristillinen, mahdollisesti legendaarinen marttyyri Pyhä Cecilia, joka tunnetaan muusikoiden, erityisesti kirkko­musiikin ja urkujen suojelus­pyhimyksenä.

  Cecilian nimipäivä on suomen­ruotsalaisen kalenterin mukaan 22. marraskuuta, joka on myös Pyhän Cecilian muistopäivä katolisessa pyhimyskalenterissa. Suomen­kielisessä kalenterissa samalle päivälle on sijoitettu nimen suomalaiset mukaelmat Silja ja Selja.

  Suomessa nimi Cecilia on Väestö­rekisteri­keskuksen tietojen mukaan annettu 1800-luvun lopulta vuoden 2009 loppuun mennessä 5956 naiselle sekä alle kymmenelle miehelle.

 • Charlotta

  Charlotta on naisen etunimi. Nimi on alkujaan diminutiivimuoto Karl- tai Kaarle-nimien nais­puolisesta vastineesta Karla. Vastaavasti esiintyy Ranskassa ja Italiassa myös Charles-nimestä miespuolinen diminutiivi­muoto Charlot'. Charlotta-nimen lyhentymänä on syntynyt myös nimi Lotta.

  Suomessa nimi Charlotta on Väestö­rekisteri­keskuksen tietojen mukaan annettu vuoden 2009 loppuun mennessä 4920 henkilölle. Charlottan nimipäivä on suomen­ruotsalaisen kalenterin mukaan 12. toukokuuta, joka sekä suomen- että ruotsin­kielisen kalenterin mukaan on myös Lotan nimipäivä.