» naiset » kalenteri » k

 • Kaarina

  Kaarina on suomalainen naisen etunimi. Kaarina-nimen on vuoden 2009 loppuun mennessä saanut 130 548 suomalaista naista ja alle 10 miestä.

  Kaarina on suomalainen muoto germaanisten kielten Karin-nimestä, joka on yleinen Ruotsissa, Saksassa ja Norjassa. Karin puolestaan on lyhentynyt muoto Katarinasta, joka taas juontuu kreikkalaisesta Aikaterine-nimestä.

 • Kaija

  Kaija on suomalainen naisen etunimi. Sen arvellaan tulevan kreikan kielen sanasta Aikatherinee = alati puhdas. Kaijaa esiintyy toisinaan myös sukunimenä.

  Nimi oli Väestörekisterikeskuksen mukaan suosituimmillaan vuosina 1940–1959, jolloin nimen sai 10 808 naista. Vuosina 2000–2009 nimi on annettu vain 59 henkilölle. Vuoden 2009 loppuun mennessä Kaija-nimen on saanut noin 18 610 suomalaista.

 • Kaino

  Kaino on suomalainen etunimi. Sitä käytetään sekä naisen että miehen nimenä.

  Kaino on suomalaisuuskauden alussa suosioon nousseita etunimiä. Se juontuu suomen kielen sanasta kaino ('ujo, arka').

  Kaino on ollut Suomessa tavallisin sekä pojille että tytöille annettu nimi. Vuoden 1946 etunimilaki poisti kahtalaisuuden monien nimien kohdalta; tuolloin Kaino päätettiin naisennimeksi, mutta tämä ei lopettanut nimen antamista myös pojille ja vaikka 1960-luvulta lähtien Kaino-nimeä on annettu todella harvoin, on sitä myöhemminkin annettu suunnilleen yhtä paljon kummallekin sukupuolelle, esim. vuosina 2000–2005 yhdeksälle pojalle ja kahdeksalle tytölle.

  Kaino esiintyi ensimmäisen kerran ristimänimenä 1850-luvulla ja pääsi almanakkaan vuonna 1908, jossa sen nimipäivä oli vuoteen 1928 asti 27. syyskuuta. Vuodesta 1929 se on ollut nykyisellä paikallaan.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan Kaino-nimen on saanut 5 645 henkilöä, joista 3 005 on miehiä ja 2 640 naisia. Valtaosa Kaino-nimisistä on syntynyt 1900-luvun alkupuolella.

 • Kaisa

  Kaisa on suomalainen naisen nimi. Se on Katariinan yleinen puhuttelumuoto.lähde? Nimi tulee kreikankielisestä nimestä Katharina, jonka on tulkittu tarkoittavan puhdasta ja viatonta. Kaisan nimipäivä on 25. marraskuuta.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä noin 27 390 suomalaista on saanut Kaisa-nimen.

 • Kaisla

  Kaisla esiintyy suomen kielessä sekä etunimenä että sukunimenä. Nimi on luontoaiheinen ja johtuu vesikasvisuvun nimestä kaislat (Scirpus).

 • Kaisu

  Kaisu on suomalainen naisen etunimi. Se oli alun perin Kaisa-nimen hellittelymuoto. Kaisa tulee Katariinan kautta antiikin Kreikan Katharine-nimestä, joka tarkoittaa puhdasta ja viatonta. Kaisu viettää nimipäivää 25. marraskuuta yhdessä Katrin, Kaijan, Katjan, Kaisan, Katin, Kaarinan, Riinan, Katariinan ja Katriinan kanssa. Kaisu on otettu almanakkaan vuonna 1984.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Kaisu-nimen on saanut 5 346 suomalaista.


 • Kanerva

  Kanerva on Suomessa käytössä sekä sukunimenä että naisen etunimenä. Nimi johtuu kasvin nimestä kanerva. Vastaava suomalainen luontoaiheinen nimi on Onerva.

  Kanerva on 1900-luvun alusta vuoden 2012 loppuun mennessä annettu etunimeksi 1605 naiselle ja ainakin 45 miehelle. Henkilöitä, joiden nykyinen sukunimi toukokuussa 2013 oli Kanerva, on 3111.

 • Karita

  Karita tai Carita on naisen etunimi. Nimi johtuu rakkautta tai lempeyttä tarkoittavasta latinan sanasta caritas.

  Suomalaisen kalenterin mukaan Karitan nimipäivä on 17. helmikuuta. Sama päivä on suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Caritan nimipäivä.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan nimi Karita on Suomessa vuoden 2009 loppuun mennessä annettu noin 2680 henkilölle, jotka alle viisi on miehiä. Nimi Carita on annettu noin 8040 henkilölle, joista alle kymmenen on miehiä.

 • Karoliina

  Karoliina on naisen etunimi. Nimi on muodostettu latinalaisesta miehennimestä Carolus, joka on germaanisen Karl-nimen latinalainen vastine ja josta on johdettu myös naisennimi Carola. Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan Karoliina-nimen on Suomessa saanut 32 203 henkilöä, joista suurin osa on syntynyt vuosina 1980–1999. Muodossa Karolina nimi on annettu 3 735 ja muodossa Carolina 1 967 henkilölle. Vuosina 1990-1999 Karoliina oli Suomen 6. suosituin naisten nimi. Usein Karoliina-nimisten lempinimi voi olla esimerkiksi Karo, Karkki, Kartsi, Kartsis, Kartsa jne. Suomalaisesti kirjoitetusta Karoliinasta on kansainvälisesti monia muotoja, muun muassa Karolina, Carolina, Caroline ja Carola.

 • Kastehelmi

  Kastehelmi on suomalainen naisen nimi. Kastehelmen nimipäivä on 7. toukokuuta. Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa oli nimi Kastehelmi annettu 717 naiselle.

 • Katariina

  Katariina on suomalainen naisen etunimi. Myös nimen kansainvälisempää muotoa Katarina käytetään Suomessa.

  Katariina ja Katarina juontuvat kreikkalaisesta nimestä Aikaterine (Αικατερινη), jonka alkuperää ei tunneta varmasti. Aikaterine-nimen on epäilty liittyvän kidutusta merkitsevään sanaan aikia tai se voi olla johdos vanhemmasta, "molempia" merkitsevästä nimestä Hekaterine (‘Εκατερινη). Nimi voi olla johdos myös jumalatar Hekaten nimestä tai koptinkielisestä nimestä, joka merkitsee kutakuinkin "nimen pyhittämistä" (engl. "my consecration of your name"). Varhaiset kristityt uskoivat Aikaterinen liittyvän kreikan puhtautta merkitsevään sanaan katharos, minkä vuoksi nimi sai latinassa muodon Katharina.

  Suomeen nimi lienee kulkeutunut Venäjän kautta, jossa nimestä käytetään muunnosta Jekaterina (Екатерина).

  1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa on rekisteröity 51 953 Katariina-nimen saanutta henkilöä. Vastaavasti Katarina-nimen on saanut 7 629 naista ja muutama mies. Katariina-nimen lyhentymänä esiintyy myös Kata, mutta se on annettu alle 170 henkilölle.

  Kristityissä maissa Katariina-nimen on tehnyt tunnetuksi varsinkin legendaarinen marttyyri ja pyhimys Katariina Aleksandrialainen, jota monet nykyiset tutkijat kuitenkin pitävät täysin keksittynä, kuvitteellisena henkilönä.. Hänen perinteinen muistopäivänsä, 25. marraskuuta on myös Katariinan nimipäivä.

 • Kati

  Kati on suomalainen naisen etunimi.

  Kati on Katariina-nimen ja siitä johdettujen nimien (kuten Katja, Katri) lyhentymämuoto.

  Ristimänimenä Kati alkoi yleistyä 1960-luvulla ja oli muotinimenä 1970- ja 1980-luvuilla. Almanakassa nimi on ollut vuodesta 1973.

  Kati-nimen on vuoden 2009 loppuun mennessä saanut 11 394 suomalaista naista.

 • Katja

  Katja on naisen etunimi. Katja on venäläinen deminutiivi nimestä Katariina, joka merkitsee 'alati puhdasta'.

  Nimenä Katja yleistyi 1960-luvulla ja se kuului 1970-luvulla ja varsinkin 1980-luvulla muotinimien joukkoon.

  Suomen almanakassa Katja on ollut vuodesta 1973 ja ruotsinkielisessä kalenterissa vuodesta 1995.

  Katja-nimen on vuoden 2009 loppuun mennessä saanut 18 061 suomalaista naista.

 • Katri

  Katri on suomalainen naisen etunimi.

  Katri on lyhennelmä Katriinasta ja Katariinasta. Näiden tarkkaa alkuperää ei tunneta, mutta roomalaiset liittivät nimet puhtauteen.

  Nimi Katri on Suomessa annettu vuoden 2009 loppuun mennessä 32 760 henkilölle.

 • Katriina

  Katriina on suomalainen naisen etunimi. Myös Katriinan kansainvälistä sisarnimeä Katrina käytetään Suomessa.

  Katriinan ja Katrinan alkuperä on kreikkalainen nimi Aikaterine, jonka alkuperää ei tunneta varmasti. Katriina juontuu Aikaterinesta Katariina-nimen kautta, josta Katriina on lyhenne.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa on rekisteröity 22 891 Katriina-nimen saanutta henkilöä. Vastaavasti Katrina-nimisiä henkilöitä on rekisteröity 1641, jotka kaikki ovat naisia.

  Kulta Katriina on Meiran kahvimerkki.

 • Kerttu

  Kerttu on suomalainen naisen nimi.

  Kerttu on Gertrud-nimen muunnos. Kerttu on vanhin Suomessa tunnettu kristillisperäinen naisen nimi, Kerttu mainitaan jo 1200-luvulta Piispa Henrikin surmanneen Lallin vaimona. Kerttu-nimi tuli valistusseuran kalenteriin vuonna 1882 ja oli siellä vuoteen 1883. Almanakasta Kerttu on löytynyt vuodesta 1890 lähtien. Nimestä on käytössä myös muunnos Kerttuli. Sekä Kertun että Kerttulin nimipäivä on 17. maaliskuuta.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Kerttu on Väestörekisterikeskuksen mukaan annettu 30 689 ja Kerttuli alle 886 naiselle.

 • Kerttuli

  Kerttu on suomalainen naisen nimi.

  Kerttu on Gertrud-nimen muunnos. Kerttu on vanhin Suomessa tunnettu kristillisperäinen naisen nimi, Kerttu mainitaan jo 1200-luvulta Piispa Henrikin surmanneen Lallin vaimona. Kerttu-nimi tuli valistusseuran kalenteriin vuonna 1882 ja oli siellä vuoteen 1883. Almanakasta Kerttu on löytynyt vuodesta 1890 lähtien. Nimestä on käytössä myös muunnos Kerttuli. Sekä Kertun että Kerttulin nimipäivä on 17. maaliskuuta.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Kerttu on Väestörekisterikeskuksen mukaan annettu 30 689 ja Kerttuli alle 886 naiselle.

 • Kielo

  Kielo on suomalainen naisen etunimi. Vuoden 2009 loppuun mennessä Kielo on annettu nimeksi 792 henkilölle, joista kuusi on miehiä. Nimi tulee kasvista, Suomen kansalliskukaksikin valitusta valkokelloisesta kielosta (Convallaria majalis), joka kukkii Kielon nimipäivän (14. kesäkuuta) aikoihin noin viikon verran.

  Kielo on myös ollut yksi suosituimmista lehmän nimistä.

 • Kiia

  Kiia on suomalainen naisen etunimi, jonka nimipäivä 24. heinäkuuta suomalaisessa kalenterissa, ja se on Kristiinan lyhentymä. Kristiina on Christina-nimen suomalainen muoto, Christina puolestaan feminiininen muoto nimestä Christian, joka tarkoittaa 'kristittyä'.

  Suomen väestörekisterijärjestelmään on vuoden 2013 loppuun mennessä merkitty lähes 2 450 henkilöä, jolla on Kiia yhtenä etunimistä.

 • Kirsi

  Kirsi on suomalainen naisen etunimi, joka esiintyy myös melko harvinaisena sukunimenä. Kirsin nimipäivää vietetään 24. heinäkuuta. Nimi otettiin suomenkieliseen nimipäiväkalenteriin vuonna 1973. Vuoden 2012 loppuun mennessä nimi Kirsi on annettu noin 23 010 naiselle ja ainakin kahdelle miehelle.

 • Kirsti

  Kirsti on suomalainen naisen etunimi. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi on annettu 25 373 henkilölle.

 • Klaara

  Klaara ja Klara ovat naisen etunimiä, jotka johtuvat latinan puhdasta tai kirkasta tarkoittavasta sanasta clara.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa on rekisteröity 565 Klaara- ja 543 Klara-nimen saanutta henkilöä.

 • Krista

  Krista on naisen etunimi. Se on alun perin saksalainen lyhentymä nimestä Kristina. Kristina on Kristianin sisarnimi ja tarkoittaa kristittyä. Kristan nimipäivä on ollut vuodesta 1984 lähtien Suomen almanakassa 24. heinäkuuta.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan nimi on annettu Suomessa vuoden 2009 loppuun mennessä 6 642 naiselle ja ainakin yhdelle miehelle. Nimen variaatioita eri kielissä ovat muiden muassa Crista ja Christa.

 • Kristiina

  Kristiina (myös Kristina) on naisen etunimi. Suomessa nimestä on käytössä myös lyhentymät Krista, Kirsti, Kirsi ja Tiina.

  Suomessa nimi Kristiina on 1800-luvun lopulta vuoden 2012 loppuun mennessä annettu 79 587 ja Kristina 15 908 naiselle.

 • Kukka

  Kukka on suomalainen naisen etunimi. Suomessa nimi on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 608 henkilölle.

  Kukan nimipäivä, kukanpäivä eli Flooran päivä 13. toukokuuta, on Helsingin yliopiston ylioppilaiden perinteinen juhlapäivä.

  Huomattakoon, että naisennimi Kukka-Maaria ei ole Kukan ja Maarian yhdistelmä: Kukka-Maaria eli Heinä-Maaria on alun perin viitannut 2. heinäkuuta vietettävään Maarian eli Marian päivään erotukseksi Talvi-Maariasta.

 • Kukka-Maaria

  Kukka-Maaria on suomalainen naisen etunimi. Suomessa nimi on vuoden 2009 kesäkuun loppuun mennessä annettu 710 henkilölle, jotka kaikki ovat naisia. Kukka-Maarian nimipäivä on 2. heinäkuuta, ja se on nykyään ainoa yhdistelmänimi, joka on erikseen merkittynä suomalaiseen almanakkaan (miehen nimi Kustaa Aadolf poistui almanakasta vuonna 2010).

  Alun perin Kukka-Maaria on kansanomainen nimitys vanhalle Neitsyt Marian kunniaksi 2. heinäkuuta vietetylle juhlapäivälle.. Juhlapäivää (visitatio Mariae) on vietetty katolisessa kirkossa 1200-luvulta saakka sen vierailun kunniaksi, jonka Maria Luukkaan evankeliumin mukaan teki sukulaisensa Elisabetin, Johannes Kastajan äidin luo saatuaan enkeli Gabrielilta ilmoituksen, että hän tulee synnyttämään Jeesuksen.. Protestanttisissa maissa päivää ei enää uskonpuhdistuksen jälkeen vietetty kirkollisena juhlapäivänä, mutta esimerkiksi Suomessa se oli Marian etsikkopäivän nimellä (tai lyhenteellä Marian ets. p) merkittynä almanakkoihin vielä kauan sen jälkeen. Päivä tunnettiin pitkään myös kansanomaisena merkkipäivänä, jonka nimitykset Heinä-Maaria ja Kukka-Maaria johtuivat siitä, että vanhastaan Neityt Marialle pyhitetty kasvi, matara, kukkii juuri heinäkuun alussa

  Vuonna 1970 katolinen kirkko siirsi Visitatio Mariae -juhlan toukokuun 31. päivään. Suomessa Marian ja myös Kukka-Maarian nimipäivä on kuitenkin edelleen 2. heinäkuuta.

 • Kylli

  Kylli on suomalainen naisen etunimi, Kyllikki-nimen lyhentynyt muoto. Kyllin nimipäivä on 8. joulukuuta.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan nimi Kylli on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu noin 140 naiselle ja ainakin kolmelle miehelle.

 • Kyllikki

  Kyllikki on suomalainen naisen etunimi. Se tulee runsautta merkitsevästä kyllä-sanasta.

  Suomalaiseen kalenteriin nimi lisättiin vuonna 1905, Kansanvalistusseuran kalenterissa se oli ollut jo vuonna 1882. Kyllikki on kansallisromanttisen kauden nimiä, Kalevalasta on tuttu Lemminkäisen puoliso Saaren Kyllikki.

  Vanhan suomalaisen kulttuuriperinteen vaalija J. R. Aspelin otti ensimmäisenä nimen uudelleen käyttöön, hänen tyttärensä olivat nimiltään Aura Kyllikki ja Aino Kyllikki.

  Kyllikki-nimen suosio nousi vuonna 1905 ilmestyneen Johannes Linnankosken romaanin Laulu tulipunaisesta kukasta myötä. Nimi oli 1920- ja 1930-luvuilla suosituimmillaan ensimmäisenä etunimenä, toisena kolmisenkymmentä vuotta kauemmin.

  Virossa Kyllikki oli ensin suomenkielisenä lainana (kalenterissa 1882), ja ensimmäiset vironkieliset vastineet ovat vuosilta 1932–1940 ja ne olivat 1960-luvulla kymmenen suosituimman naisennimen joukossa. Linnankosken romaani käännettiin viroksi vuonna 1926, joten se lienee vaikuttanut Virossakin nimen suosioon.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan Suomessa on nimen Kyllikki saanut vuoden 2009 loppuun mennessä 67 364 naista ja ainakin yksi mies. Heistä on vuosina 1920–1939 syntyneitä 28 644 naista ja yksi mies, vuosina 1940–1959 syntyneitä 23 625.