» naiset » kalenteri » a

 • Aada

  Ada heprealaisperäinen naisen etunimi.

  Ada merkitsee heprean kielessä ’jalokivikorua’. Adan maintaan Raamatun Ensimmäisessä Mooseksen kirjassa Lemekin vaimon nimenä. Toisaalta nimi voi olla myös saksalainen lyhentymä Adal- ja Adel-alkuisista ("jalosukuinen") nimistä (Adalberta, Adelheid). Suomessa nimi voidaan yhdistää myös nimiin Adalmiina, Aadolfiina ja Agda.

  Suomessa nimi esiintyy yleisesti myös muodossa Aada. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Ada on annettu Suomessa 3421 naiselle ja alle 10 miehelle. Muodossa Aada nimi on annettu 5183 naiselle ja alle viidelle miehelle.

 • Aamu

  Aamu on suomalainen naisen etunimi. Se on ollut suomalaisessa nimipäiväkalenterissa vuodesta 1929 lähtien. Valoisia ajatuksia ja tulevaisuuteen luottamista ilmaiseva nimi oli osa 1900-luvun alun omakielisten nimien aaltoa.

 • Aija

  Aija on suomalainen naisen etunimi, joka todennäköisesti on syntynyt Eija-nimen mukaelmana. Etunimi lisättiin nimipäiväalmanakkaan vuonna 1950. Aijan nimipäivä on 25. maaliskuuta.

  Aija on myös heprealainen, Raamatussa esiintyvä miehen nimi, joka tarkoittaa joko korppikotkaa tai haarahaukkaa.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan nimi Aija on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 2 444 naiselle sekä ainakin yhdelle miehelle.

 • Aila

  Aila on suomalainen ja virolainen naisen etunimi, alkujaan inarinsaamelainen muunnelma nimestä Aili. Virossa se on käsitetty myös Alice-nimen muunnelmaksi.

  Nimi Aila on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 15 841 naiselle ja muutamalle miehelle. Suurin osa Aila-nimisistä on syntynyt 1940- ja 1950-luvuilla. Almanakassa nimi on ollut vuodesta 1929 lähtien, ja nimipäivä on 17. syyskuuta.

 • Aili

  Aili on alkujaan saamelainen naisen etunimi. Saamelaisilla sen tiedetään esiintyneen jo 1600-luvulla, ja suomalaisten keskuudessa se yleistyi 1800-luvun lopulla. Nykyään nimi on yleinen myös Virossa. Saamelaisilla nimi esiintyy myös muodossa Áile, ja muuallekin on levinnyt myös nimen inarinsaamelainen muunnelma Aila.

  Nimi Aili on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 31 832 naiselle, joista suurin osa on syntynyt 1900-luvun alkupuoliskolla. Almanakassa nimi on ollut vuodesta 1908 lähtien, ja nimipäivä on 17. syyskuuta.

 • Aina

  Aina on suomalainen naisen etunimi. Joissakin tietolähteissä sen keksijäksi on sanottu Z. Topelius, jolla oli Aina-niminen tytär.

  Aina viettää nimipäiväänsä yhdessä Ainon ja Ainin kanssa 10. toukokuuta.

 • Aini

  Aini on suomalainen naisen etunimi.

  Aini viettää nimipäiväänsä yhdessä Ainon ja Ainan kanssa 10. toukokuuta. Almanakassa Aini on ollut vuodesta 1950 lähtien.

 • Ainikki

  Ainikki on suomalainen naisen etunimi, Aini-nimen muunnelma.. Ainikki viettää nimipäiväänsä yhdessä Ainon ja Ainin kanssa 10. toukokuuta.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan on Suomessa ollut kirjoilla vuoden 2009 loppuun mennessä 623 Ainikki-nimistä henkilöä

 • Aino

  Aino on suomalainen naisen nimi. Se on myös ensimmäinen suomalaiseen viralliseen almanakkaan tullut täysin suomalaisperäinen nimi.

  Kalevalaisissa kansanrunoissa on laulettu ”aino tyttösestä”, jolla saatetaan viitata perheen ainoaan tyttölapseen. Oletetaan, että Kalevalan kokoaja Elias Lönnrot on tehnyt Ainosta nimen kirjoittamalla adjektiivin aino isolla alkukirjaimella. Aino-nimeä ei mahdollisesti ole esiintynyt ennen kirjoitettua Kalevalaa.

 • Aira

  Aira on suomalainen naisen etunimi. Aira otettiin nimipäiväkalenteriin joulukuun 4. päivälle vuonna 1929, mutta se esiintyi Kansanvalistusseuran kalenterissa jo 1908. Aira on Airin rinnakkaisnimi.

  Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan nimi on annettu Suomessa vuoden 2009 loppuun mennessä 8 161 naiselle ja alle viidelle miehelle.

 • Airi

  Airi on suomalainen naisen etunimi. Airin nimipäivä on 4. joulukuuta. Se otettiin rinnakkaisnimensä Airan kanssa nimipäiväkalenteriin vuonna 1929, mutta molemmat olivat esiintyneet Kansanvalistusseuran kalenterissa jo 1908.

  Kustaa Vilkunan mukaan varhaisin nimen kantaja oli luultavasti Pirkkalan kappalaisen Wiktor Salmisen vuonna 1888 syntynyt esikoistytär. Hänen nimensä juontui sanasta airut. Kolme vuotta myöhemmin kouluneuvos Walter Forsius nimesi tyttärensä Airiksi, mutta piti nimeä lappalaisperäisenä: hän tunsi Lapista paikannimen Airiselkä. Suomessa on muitakin airi-alkuisia paikannimiä (kuten Airismaa ja Airisto) sekä muutamia sukunimiä, jotka ovat auttaneet etunimen vakiintumisessa.

  Suomessa on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan ollut vuoden 2009 loppuun mennessä 10 691 Airi-nimistä naista.

 • Aleksandra

  Aleksandra ja Alexandra ovat kansainvälisiä naisen etunimiä, joita käytetään myös Suomessa. Nimet ovat feminiinimuotoja miehen nimestä Alexander (suomalaisittain Aleksanteri), jonka alkuperä puolestaan on muinaiskreikan "miesten puolustajaa", "sotilasta" merkitsevässä nimessä Alexandros.

 • Aliisa

  Aliisa tai Alisa on naisen etunimi, jonka nimipäivää vietetään 14. heinäkuuta. Nimi on ollut suomalaisessa almanakassa ensimmäisen kerran vuonna 1880 muodossa Alisa ja vuodesta 1950 lähtien muodossa Aliisa.

  Suomessa on vuoden 2009 loppuun mennessä ollut 7 244 Aliisaa ja 5 899 Alisaa.

  Aliisa ja Alisa ovat suomenkielisiä muunnoksia ranskalaisesta nimestä Alice, joka puolestaan juontuu saksalaisesta Adelheid-nimestä (alun perin Adalheidis), joka merkitsee jalolaatuista.

 • Alina

  Alina on kansainvälinen naisen etunimi. Nimi on syntynyt lyhentymänä nimestä Adelina tai useista -alina -loppuisista nimistä. Toisaalta nimi esiintyy myös arabimaissa ja johtuu tällöin jaloa tarkoittavasta arabian kielen sanasta..

  Suomessa oli 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä rekisteröity 14 032 Alina- ja 8 326 Aliina-nimistä naista sekä alle kymmenen Aliina-niminen miestä.

 • Alisa

  Aliisa tai Alisa on naisen etunimi, jonka nimipäivää vietetään 14. heinäkuuta. Nimi on ollut suomalaisessa almanakassa ensimmäisen kerran vuonna 1880 muodossa Alisa ja vuodesta 1950 lähtien muodossa Aliisa.

  Suomessa on vuoden 2009 loppuun mennessä ollut 7 244 Aliisaa ja 5 899 Alisaa.

  Aliisa ja Alisa ovat suomenkielisiä muunnoksia ranskalaisesta nimestä Alice, joka puolestaan juontuu saksalaisesta Adelheid-nimestä (alun perin Adalheidis), joka merkitsee jalolaatuista.

 • Alli

  Alli on suomalainen naisen nimi. Nimi tuli käyttöön 1800-luvun lopulla ja johtuu ilmeisesti lintulajin nimestä alli. Kalevalassa alli on kaihomielen tunnus.

  Allia on käytetty myös germaanisperäisen, keijujen kanssa taistelevaa tarkoittavan Alfhild-nimen suomalaisena mukaelmana. Tämän vuoksi Allin nimipäivä sijoitettiin jo vuonna 1890 tammikuun 31. päivälle, joka sitä ennen oli ollut Alfhildin nimipäivä ja on ruotsin­kielisessä kalenterissa edelleen.

  Nimi on annettu vuoden 2009 loppuun mennessä 11 713 suomalaiselle naiselle ja noin 20 miehelle.

 • Alma

  Alma on naisen nimi myös Suomessa. Nimi Alma juontaa aluperänsä latinankielisesta termista almus, jonka femiinimuoto on alma ja joka tarkoittaa lempeää, mietoa. Sana esiintyy myös latinalaisessa sanonnassa Alma mater, jota usein käytetään siitä yliopistosta, jossa henkilö on opiskellut. Nimen voi katsoa myös tulleen espanjasta, jossa alma on merkinnyt sielua.

  Suomessa nimi Alma on annettu 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä 8 725 henkilölle.

 • Amalia

  Amalia on naisen etunimi. Se on latinalaistettu muoto goottilaisesta nimestä, jonka alkuosa on vanhentunut työtä ja taistelutyötä tarkoittava sana amal. Pohjois-Saksassa ja Tanskassa nimeä ovat suosineet kuninkaalliset perheet.

  Suomessa nimi Amalia on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 5 199 henkilölle. Amalian nimipäivä on nykyisin 19. toukokuuta. Nimi esiintyi almanakassa jo 1740-luvulla 10. heinäkuuta. Uudelleen se otettiin almanakkaan 1777, päivänä 20. huhtikuuta. Siltä päivältä se poistettiin 1928. Nykyiselle paikalleen se pääsi 1973. Muotinimi se oli 1800-luvun puolivälissä, jolloin ilmestyi suomennoksena Schillerin runo ”Amalia”.

  Nimen muotoja ovat Ranskassa Amélie, englannissa Amely, Emily, Emmy ja Milly. Suomessa ovat käytössä mm. Amali, Amalja, Maali, Maala, Maalia, Malla, Maila, Maili ja Liia. Amalian kanssa samana päivänä nimipäiväänsä viettävät Emilia, Emma, Emmi, Milla, Milja ja Milka.

 • Amanda

  Amanda on useissa eurooppalaisissa kielissä esiintyvä naisen etunimi.

  Nimen kehitti 1600-luvulla vaikuttanut näytelmäkirjailija Colley Cibber. Hän käytti suoraan latinankielistä sanaa amanda, joka tarkoittaa ’rakastettavaa’.

  Suomessa on käytetty nimestä muunnelmia Mandi, Manta ja Manda. Englanninkielisissä maissa nimen eräs muunnelma on Mandy. Samasta latinan verbistä amare, ’rakastaa’, johdettuja naisen etunimiä ovat myös ranskankielinen etunimi Aimée sekä siitä eri aikoina johdetut englanninkieliset etunimet Amy ja Aimee.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä 31 282 naista oli saanut Suomessa nimekseen Amanda. Nimi Manda oli samaan ajankohtaan mennessä annettu noin 500 naiselle, nimi Mandi 400 naiselle, nimi Manta 213 naiselle ja nimi Mandy noin 50 naiselle.

 • Anelma

  Anelma on suomalainen naisen etunimi. Nimi johtuu pyytämistä tarkoittavasta verbistä anoa mutta sen esikuvina ovat olleet myös vanhemmat nimet Nelma, Ihanelma ja Sanelma. Nimen keksijänä pidetään raittius- ja naisasianajajana tunnettua Edla Kojosta, joka antoi sen vuonna 1906 syntyneelle tyttärelleen, Anelma Vuoriolle.

  Anelma nimipäivä on 2. joulukuuta. Suomessa nimi Anelma on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 4 343 naiselle ja alle viidelle miehelle.

 • Anette

  Anette sekä sen rinnakkaismuoto Annette ovat kansainvälisiä naisen etunimiä. Nimet ovat muunnoksia nimestä Anna. Anna puolestaan juontaa hepreankielisestä, armoa tarkoittavasta nimestä Hannah.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Anette-nimi on ollut 3868 suomalaisella naisella ja Annette 1754 naisella.

 • Anita

  Anita on espanjalainen ja italialainen muoto Anna-nimestä. Nimi on vakiintunut myös Suomen nimistöön, vuoden 2009 loppuun mennessä se on Väestörekisterikeskuksen mukaan annettu 28 586 naiselle. Nimipäivää Anita viettää 22. lokakuuta yhdessä nimien Anja, Anniina ja Anitta kanssa. Kalenteriin se on otettu vuonna 1973. Myös Suomen ruotsinkielisessä kalenterissa nimipäivä on sama.

 • Anitta

  Anitta on muunnelma etunimestä Anita, joka taas on espanjalainen ja italialainen muoto Anna-nimestä. Suomessa nimi on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu noin 5370 naiselle.. Anitta viettää nimipäivää 22. lokakuuta yhdessä Anjan, Anitan ja Anniinan kanssa. Almanakkaan se on otettu 1950. Anittan puhuttelumuotoja voivat olla esimerkiksi Ani, Nitta ja Niitta.

 • Anja

  Anja on naisen etunimi. Se on venäläinen muunnelma Annasta. Anja-nimisiä naisia on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä merkitty Väestörekisteriin 36 995. Anja esiintyy myös paikannimissä, kuten Anjalankoski ja Anjala.

 • Anna

  Anna on kansainvälinen naisen etunimi. Anna on muunnos heprean armoa tai suosiota tarkoittavasta nimestä Hannah.

  Vuoden 2013 loppuun mennessä Suomessa on rekisteröity noin 115 800 Anna-nimen saanutta naista sekä muutamia miehiäkin. i. Anna on yksi suosituimmista tyttöjen etunimistä Suomessa.

 • Anne

  Anne on monissa maissa yleinen naisen etunimi. Anne on varsinkin Saksassa, Ranskassa ja Englannissa suosittu muunnelma nimestä Hannah, joka tarkoittaa hepreaksi armoa tai suosiota. Anne voi myös olla lyhenne arn-alkuisista nimistä. Arn merkitsee saksaksi kotkaa.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Anne oli Suomessa Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu 38 767 naiselle ja noin 20 miehelle. Nimi yleistyi Suomessa huomattavasti 1950-luvulla. Nimistöntutkija Eero Kiviniemi on arvellut, ettei Anne-nimen nopea suosionnousu Suomessa 1950-luvulla johtunut Yhdistyneen kuningaskunnan prinsessan Annen syntymästä (1950) vaan siitä, että Suomessa suosituimpiin naisten etunimiin on jatkuvasti kuulunut jokin Anna-nimen variantti ja tämän johdosta Annelle oli tilausta, kun nimet Aino ja Anja olivat selvästi menettäneet suosiotaan 1950-luvulle tultaessa. Yli puolet Suomen Anne-nimisistä henkilöistä on syntynyt 1960- ja 1970-luvuilla. Vuosisadan lopulla Anne-nimen suosio laski huomattavasti.

 • Anneli

  Anneli on kansainvälinen muunnos Anna-nimestä. Se on selitetty Annelen tavoin Annan hyväilymuodoksi ja toisaalta se voi olla lyhentymä yhdysnimistä, esimerkiksi Ruotsissa Anne-Louisesta tai Virossa Annelisesta. Suomessa Anneli-nimisiä on marraskuuhun 2014 mennessä rekisteröity 145 337 naista ja muutama mies. Tällä määrällä Anneli on Suomessa kaikkien aikojen kolmanneksi suosituin nimi Marian, Helenan ja Johannan jälkeen. Tätä selittää Annelin suosio jälkimmäisenä nimenä. Virossakin Anneli on ollut suosittu. Siellä se voidaan kirjoittaa myös Anne-Ly.

  Suomessa Anneli viettää nimipäivää 9. joulukuuta yhdessä Annan, Annen, Anun, Annikin, Annikan ja Annukan kanssa.

 • Anni

  Anni on suomalainen naisen etunimi, joka on muunnelma nimestä Anna. Annin nimipäivää vietetään 9. joulukuuta yhdessä Annan, Annen, Anun, Annelin, Annikin, Annikan ja Annukan kanssa. Suomenkieliseen almanakkaan Anni on otettu 1950 ja ruotsinkieliseen 1989. Suomessa Anni-nimisiä on vuoden 2011 huhtikuuhun mennessä rekisteröity 26 552.

 • Anniina

  Anniina on naisen etunimi.

  Anniina on venäläinen hellittelymuoto Anna-nimestä, joka tulee heprean armoa tarkoittavasta nimestä Hannah. Suomessa on annettu nimeksi Anniina 14 232 kertaa vuoden 2009 loppuun mennessä. Anniina on otettu suomenkieliseen almanakkaan vuonna 1995. Nimipäivää se viettää 22. lokakuuta yhdessä Anjan, Anitan ja Anittan kanssa. Nimet Niina ja Nina pohjautuvat Anniinaan.

 • Annika

  Annika on etenkin Suomessa, Ruotsissa ja Alankomaissa käytetty naisen etunimi. Alkuaan se on saksalainen hellittelymuoto Anna-nimestä, joka tulee heprean suosiota tai armoa tarkoittavasta nimestä Hannah.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa on rekisteröity noin 23 370 Annika-nimen saanutta henkilöä. Heistä ainakin kaksi on miehiä. Annikka-nimisiä on 903 ja Annicoita 475.

 • Annikki

  Annikki on suomalainen naisen etunimi. Se on hellittelymuoto Anna-nimestä, joka tulee heprean suosiota tai armoa tarkoittavasta nimestä Hannah.

  Annikki on suomalaisessa kansarunoudessa metsän emäntä tai Tapiolan tytär. Kalevalassa Annikki on Ilmarisen sisar.

  Annikki oli yksi suosituimmista tyttölapsille annetuista nimistä 1920-luvulta 1940-luvulle asti. 1930-luvulla se oli jopa suosituin tyttöjen etunimi. Vuoden 2009 loppuun mennessä Annikki-nimen on saanut 97 115 suomalaista naista ja ainakin yksi mies.

 • Annukka

  Annukka on suomalainen naisen nimi. Se on hellittelymuoto nimestä Anna, joka pohjautuu heprean armoa tarkoittavaan Hannah-nimeen. Annukka viettää nimipäivää 9. joulukuuta, jolloin juhlivat myös Anna, Anne, Anni, Anu, Anneli, Annikki ja Annika. Almanakkaan se on otettu 1973. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu noin 6450 henkilölle.

  Annukka on myös eräs matkailukeskus, joka sijaitsee Joutsenon keskustan kohdalla valtatie 6:n laidassa.

 • Ansa

  Ansa on suomalainen naisen etunimi. Nimipäivä on 4. syyskuuta. Nimi on annettu vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa 963 naiselle.


 • Anu

  Anu on karjalainen versio etunimestä Anna. Suomessa nimeä teki tunnetuksi Kersti Bergrothin näytelmä Anu ja Mikko vuodelta 1932, ja nimi lisättiin suomalaiseen almanakkaan vuonna 1950. Anun nimipäivä on 9. joulukuuta yhdessä Annan, Annen, Annin, Annelin, Annikin, Annikan ja Annukan kanssa. Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa on rekisteröity 14 111 Anu-nimen saanutta naista ja muutama mies.

 • Arja

  Arja on suomalainen naisen etunimi. Nimi on alkujaan Irja-nimen muunnelma, ja se esiintyi ensimmäisen kerran Eino Leinon Helkavirsien runossa Arja ja Selinä vuodelta 1916. Siinä Arja oli miehen nimi, mutta se yleistyi pian naisen nimenä. Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa oli rekisteröity 23 225 Arja-nimistä naista ja muutama mies. Suurin osa heistä on syntynyt 1940- ja 1950-luvuilla.

 • Armi

  Armi on suomalainen naisen etunimi. Nimi on lyhenne Armidasta, joka on alun perin latinaa ja tarkoittaa aseistettua. On myös esitetty, että Armida on feminiinimuoto germaanisesta nimestä Arminius, jonka pohjalla on nimielementti irm.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa on rekisteröity 4960 Armi-nimen saanutta naista. Ennen vuotta 1950 nimi oli annettu myös noin sadalle miehelle.

  Armi oli myös Lehtimiehet Oy:n 1980-luvun alussa kustantama aikakauslehti.

 • Asta

  Asta on pohjoismainen naisen etunimi. Nimi on syntynyt lyhennelmänä joko Augustus-nimen naispuolisesta vastineesta Augusta tai pohjoismaisesta nimestä Astrid.

  Suomessa Astan nimipäivä on 30. heinäkuuta, joka ennen vuotta 1973 oli myös Augustan nimipäivä.

  Vuoden 2012 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan Asta-nimen on Suomessa saanut 6 076 naista ja ainakin kaksi miestä.

 • Auli

  Auli on suomalainen naisen, aikaisemmin joskus miehenkin etunimi. Nimestä on käytössä myös pitempi muunnos Aulikki. Aulin ja Aulikin nimipäivä on 16. joulukuuta. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Auli on annettu 5 187 naiselle ja noin 50 miehelle, nimi Aulikki taas 13 564 naiselle ja alle viidelle miehelle.


 • Aulikki

  Auli on suomalainen naisen, aikaisemmin joskus miehenkin etunimi. Nimestä on käytössä myös pitempi muunnos Aulikki. Aulin ja Aulikin nimipäivä on 16. joulukuuta. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Auli on annettu 5 187 naiselle ja noin 50 miehelle, nimi Aulikki taas 13 564 naiselle ja alle viidelle miehelle.


 • Aune

  Aune ja Auni ovat suomalaisia naisen etunimiä. Ne polveutuvat kansainvälisestä nimestä Agnes, joka puolestaan on versio kreikan puhtautta ja siveyttä merkitsevästä nimestä Hagne. Lisäksi Agnes liittyy latinan lammasta merkitsevään sanaan agnus.

  Suomessa nimi Aune on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu rekisteröity 31 907 henkilölle, joista 14 on miehiä. 1910-luvulla Aune oli yksi suosituimmista tyttölapsille annetuista nimistä. Vastaavasti Auni on annettu nimeksi noin 300 suomalaiselle, joista alle 10 on miehiä.

 • Auni

  Aune ja Auni ovat suomalaisia naisen etunimiä. Ne polveutuvat kansainvälisestä nimestä Agnes, joka puolestaan on versio kreikan puhtautta ja siveyttä merkitsevästä nimestä Hagne. Lisäksi Agnes liittyy latinan lammasta merkitsevään sanaan agnus.

  Suomessa nimi Aune on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu rekisteröity 31 907 henkilölle, joista 14 on miehiä. 1910-luvulla Aune oli yksi suosituimmista tyttölapsille annetuista nimistä. Vastaavasti Auni on annettu nimeksi noin 300 suomalaiselle, joista alle 10 on miehiä.

 • Aura

  Aura on naisen etunimi. Nimi on muunnos Aurorasta, joka tarkoittaa aamuruskoa. Auran nimipäivä on 10. maaliskuuta, josta se on löytynyt vuodesta 1908 lähtien. Suomessa nimi Aura on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 2793 naiselle ja alle 15 miehelle.

 • Auri

  Auri on suomalainen naisen, joskus miehenkin etunimi. Nimi on muunnos Aurorasta ja Aurasta. Aurora tarkoittaa aamuruskoa. Aurin, Auroran ja Auran nimipäivää vietetään 10. maaliskuuta.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Auri on Suomessa annettu noin 275 naiselle ja noin 20 miehelle.


 • Aurora

  Aurora on naisen etunimi, joka johtuu latinan aamuruskoa tarkoittavasta sanasta aurora. Auroran nimipäivä on Suomessa 10. maaliskuuta. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Aurora on annettu 12 269 naiselle ja alle 10 miehelle.