» naiset » kalenteri » j

 • Jaana

  Jaana on suomalainen naisen etunimi. Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa se on ollut vuodesta 1950 lähtien. Nimi on lyhenne useista eri nimistä, joiden lopussa esiintyy vastaava äänneyhtymä. Näitä nimiä ovat esimerkiksi Otteliaana, Juliaana, Marjaana ja Tatjana. Toisaalta Marjaanan voidaan katsoa olevan nimien Jaana ja Marja yhdistelmä. Marjaanasta taas on syntynyt lukuisia muunnelmia, kuten Marianna ja Marjatta. Jaana voi olla myös peräisin venäläisestä etunimestä Yana.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Jaana on annettu 24 743 naiselle, joista suurin osa on syntynyt 1960- ja 1970-luvuilla.

 • Jade

  Jade on naisen etunimi, joka johtuu saman nimisestä jalokivestä.

  Vuoden 2012 loppuun mennessä Suomessa on nimi Jade annettu Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu noin 1750 naiselle ja ainakin kahdeksalle miehelle. Suurin osa Jade-nimisistä on syntynyt 2000-luvulla. Ennen vuotta 1920 nimeä ei ollut annettu kenellekään ja ennen vuotta 1960 alle kymmenelle henkilölle. Almanakkaan nimi lisättiin vuonna 2010, ja Jaden nimipäivä on 9. heinäkuuta.

 • Janette

  Janette on suomalainen naisen etunimi. Janeten nimipäivä on 15. marraskuuta, jota se on ollut vuodesta 1995. Vuoden 2012 loppuun mennessä nimi Janette on Suomessa annettu noin 2770 naiselle ja alle kymmenelle miehelle.

  Nimen muunnoksia on esimerkiksi Janet.


 • Janika

  Janika on naisen etunimi, Jani ja Janne-nimien naispuolinen vastine.

  Nimi on lainattu mahdollisesti alasaksasta diminutiivimuotona Janika. Nimi on esiintynyt myös muodoissa Janikka (vuonna 1420 Siuntiossa) ja Janakka (vrt. Janakkala). Nimen vastineena monessa muussa maassa on Janica. Myös muoto Jannika esiintyy.

  Unkarissa Janika on miehen nimi, Janos-nimen diminutiivi.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Janika on annettu Suomessa hieman alle 3040 naiselle ja alle 20 miehelle. Nimi Jannika on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu v556 naiselle, Janica vajaalle 1130 naiselle ja alle 15 miehelle.

  Janikan nimipäivä on suomen­kielisen kalenterin mukaan 15. marraskuuta. Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan sama päivä on Jannikan ja vuodesta 2015 lähtien myös Janican nimipäivä.

  Janikan lempinimi on usein Jansku tai Jansu.

 • Janina

  Janina on naisen etunimi. Nimen alkuperä on Johannes-nimen lyhentymä Jan. Tämän naispuolinen vastine on Jana, jonka diminutiivimuoto Janina on. Janinan nimipäivä on 15. marraskuuta. Nimi on ollut kalenterissa vuodesta 1995. Suomessa nimi Janina on marraskuuhun 2013 mennessä annettu noin 4160 henkilölle.

 • Janita

  Janita on suomalainen naisen etunimi. Nimi tulee espanjankielisestä nimestä Juanita. Nimi Janita pääsi nimipäiväkalenteriin vuonna 1995. Vuoden 2012 loppuun mennessä nimi Janita on Suomessa annettu noin 2630 henkilölle.

 • Janna

  Janna on naisen etunimi, joka on syntynyt muunnoksena Johanna-nimestä tai sen englantilaisesta muodosta Jane, mahdollisesti myös Julianasta tai Mariannesta. Jannan nimipäivä, 12. huhtikuuta on sama kuin Julianan. Väestörekisterikeskuksen tilastojen mukaan nimi Janna on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu noin 1370 naiselle ja muutamalle miehelle. Heistä lähes puolet eli 646 on syntynyt vuosina 1980-1999

 • Jasmin

  Jasmin on Suomessakin viime vuosikymmeninä yleistynyt naisen etunimi, joka tarkoittaa jasmiinia. Nimestä on Suomessa käytössä useita muunnelmia, esimerkiksi Jasmine, Jasmi, Jasmina, Jasmiina, Yasmine tai Yasmin.

  Jasmin viettää nimipäivää 9. heinäkuuta. Etunimi lisättiin nimipäiväkalenteriin vuonna 1995.

  Väestörekisterikeskuksen Nimipalvelun tilastojen mukaan Jasmin-nimi tuli Suomessa käyttöön aikaisintaan 1920-luvulla ja oli vielä sen jälkeen pitkään hyvin harvinainen. Kaiken kaikkiaan Suomessa on Jasmin-nimisiä naisia vuoden 2012 loppuun mennessä ollut yhteensä hieman yli 7 500 ja miehiä alle 60. Nimestä tuli suosittu 1980- ja 1990-luvulla, jolloin nimi annettiin 4 458 lapselle. Vuosina 2000–2009 nimi annettiin noin 2 370 lapselle.

 • Jatta

  Jatta on suomalainen naisen etunimi, Marjatta-nimen lyhentymä. Suomalaisessa nimipäiväkalenterissa se on ollut vuodesta 2010 lähtien, ja Jatan nimipäivä on 15. elokuuta.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Jatta on annettu 825 henkilölle, joista yli puolet on 1980- ja 1990-luvuilla syntyneitä. Ennen vuotta 1920 nimeä ei ollut annettu kenellekään.

 • Jemina

  Jemina on naisen etunimi. Jemina on muunnos hepreankielisestä nimestä Jemima, joka merkitsee 'kyyhkynen, turturikyyhky'. Vanhassa testamentissa Jemima mainitaan Jobin tyttären nimenä.

  Nimi oli Suomessa harvinaisena käytössä jo 1900-luvun alussa, mutta se yleistyi vasta 1990-luvulla. Almanakkaan se otettiin vuonna 2000, ja Jeminan nimipäivä on 2. helmikuuta. Samana päivänä on myös Aamun ja Lumin nimipäivä. Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan 2 766 naista on saanut nimekseen Jemina.

 • Jenna

  Jenna on naisen etunimi. Jenna-nimi on muunnelma Johanna-nimestä, joka taas on naispuolinen muunnelma Johanneksesta. Suomessa nimi Jenna yleistyi 1980- ja 1990- luvuilla, ja vuoden 2009 loppuun mennessä nimi on annettu noin 11 100 henkilölle.

  Jennan nimipäivä on 21. heinäkuuta. Nimi on ollut suomenkielisessä kalenterissa vuodesta 1995, ja vuodesta 2015 lähtien se on samalla päivällä myös suomen­ruotsalaisessa kalenterissa.

 • Jenni

  Jenni on suomalainen naisen etunimi. Nimi oli suomalaisessa almanakassa vuosina 1908–28 5. toukokuuta ja uudelleen vuodesta 1951 lähtien 21. heinäkuuta. Jenni, samoin kuin sen muun muassa englanninkielisissä maissa esiintyvä vastine Jenny, on lyhentymä nimestä Johanna. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Jenni on annettu 19 481 ja Jenny 15 947 suomalaiselle naiselle.

 • Joanna

  Joanna on naisen etunimi. Nimi on alkujaan englantilainen muunnos Johannasta, mutta on nykyisin käytössä Suomessakin.

  Suomessa Joannan nimipäivä on 21. heinäkuuta kuten Johannankin. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi on annettu 2705 naiselle ja muutamalle miehelle.

  Nimi Joanna esiintyy myös Suomeen hankitun perinnepurjealuksen nimessä Joanna Saturna.

 • Johanna

  Johanna on naisen etunimi. Johannan nimipäivä on 21. heinäkuuta.

 • Jonna

  Jonna on suomalainen naisen etunimi.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan etunimekseen on saanut Jonna noin 9240 naista ja muutama mies.

 • Josefiina

  Josefiina on suomalainen naisen etunimi, jonka vastine suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa on Josefina. Kummallakin on nimipäivä 19. maaliskuuta. Nimestä tavataan eri kirjoitusasuja, kuten Josefin, Josefine ja Josephine.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan Suomessa on nimi Josefiina 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä 8484 ja Josefina 4758 henkilölle.

  Josefiina on melko vanhanaikainen nimi, joka on feminiininen muoto hepreankielisestä nimestä Yosef, eli suomalaisittain Joosef. Josefiina on siis Joosefin niin sanottu sisarnimi. Nimet ovat todennäköisesti tulleet suomen kieleen germaanisina lainoina.

 • Julia

  Julia on naisen etunimi.

  Julia on latinankielisen Julius-nimen ('maitopartainen nuorukainen') sisarnimi. Julia oli monen roomalaisen Julius-patriisisuvun naispuolisen jäsenen nimi.

  Julia-nimisiä pyhimyksiä on yli kymmenen.

  Suomessa nimi Julia on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 21 323 henkilölle. Nimi on ollut suosittu etenkin 1980- ja 1990-luvulla, ja siitä on käytössä myös useita muunnoksia, kuten Juulia, Juuli, Juuliska ja Liia.

  Vuodesta 1973 lähtien Julian nimipäivä on 12. huhtikuuta, samana päivänä kuin Juliuksenkin. Sitä ennen Julialla oli eri nimipäivä 16. helmikuuta.

 • Juliaana

  Juliana on latinalaisperäinen naisen etunimi, Julia-nimen muunnelma tai Julianus-nimen naispuolinen vastine. Suomessa nimi esiintyy myös muodossa Juliaana.

  Suomessa nimi Juliana on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 1615 ja nimi Juliaana 1043 henkilölle. Suomenkielisessä kalenterissa Juliaanan nimipäivä on 12. huhtikuuta, joka on myös suomenruotsalaisessa kalenterissa Julianan nimipäivä.

 • Jutta

  Jutta on naisen etunimi.

  Jutta on alkuaan saksalainen lyhentymä heprealaisperäisestä nimestä Judit, jonka merkitys on 'nainen Juudasta', tämännimisestä kansanheimosta). On kuitenkin mahdollista, että nimi on kehittynyt omaperäisesti Juudit-nimestä.

  Suomessa nimi yleistyi 1990-luvulla, ja se otettiin Suomen almanakkaan 1995 Juuditin perinteiselle päivälle.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan 2 861 naista on saanut nimekseen Jutta.