» miehet » kalenteri » j

 • Jaakkima

  Jaakkima on suomalainen miehen etunimi.

  Jaakkima on suomalainen ja karjalainen muunnos heprealaisesta nimestä Joakim, joka merkitsee Jahve herättää.

  Nimi on esiintynyt Kansalaisvalistusseuran kalenterissa 1882–1883 ja on ollut almanakassa vuodesta 1890 lähtien. Väestörekisterikeskuksen mukaan Jaakkima-nimen on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä saanut 192 miestä ja alle viisi naista.

  Nimeä Jaakkima on suomenkielisessä kirjallisuudessa käytetty myös muutamista historiallisista henkilöistä, joiden varsinainen etunimi on ollut Joakim.

 • Jaakko

  Jaakko on suomalainen miehen etunimi. Se on Suomessa yleisin nimen Jaakob muoto. Se on muodostunut länsisuomalaisesta nimimuodosta Jaako Englannin ja Skotlannin James-kuninkaiden nimet käännetään Suomessa Jaakoksi.

  Jaakko on ollut Suomen almanakassa 25. heinäkuuta vuodesta 1890. Vanhastaan Jaakko on ollut suosittu nimi varsinkin Pohjanmaalla, mutta 1800–1900-luvun vaihteessa se oli jo todella yleinen koko Suomessa. Vuonna 1945 Jaakko oli Suomen oppikoulupoikien kuudenneksi yleisin ensimmäinen nimi. Sittemmin nimen suosio hieman laski mutta nousi selvästi jälleen jo 1980-luvulla. Jaakko on ollut suosittu etunimi 2000-luvullakin. Se on yleinen sekä ensimmäisenä että jälkimmäisenä etunimenä. Jaakon lempinimi on usein Jake tai Jaska. Jaskaa on viime vuosikymmeninä melko paljon annettu myös viralliseksi etunimeksi.

  Jaakon nimipäivä on 25. heinäkuuta, Jaakob vanhemman eli Jaakob Sebedeuksenpojan muistopäivänä. Kansanperinteen mukaan Jaakko heittää silloin kylmän kiven veteen. Sanonta merkitsee, että järvivesien on ajateltu alkavan kylmetä tuosta päivästä lähtien. Nykyään tämä saattaa tuntua oudolta, sillä 25. heinäkuuta on Suomessakin kuuminta kesää, mutta on otettava huomioon, että se on peräisin pienen jääkauden ajalta ja se, että tuolloin Suomessa käytettiin juliaanista kalenteria, jossa vuodenpäivät osuvat myöhempään vuodenaikaan kuin gregoriaanisessa kalenterissa.

  Jaakko Haavion juhlavuonna 2004 järjestettiin Turun kristillisellä opistolla Jaakkouden seminaari, jossa Jaakko-nimiset puhujat (mm. Jaakko Elenius, Jaakko Heinimäki ja Jaakko Löytty) pohtivat etunimensä merkitystä. Mukana siellä oli myös Torsti Lehtinen, joka on syntynyt Jaakon päivänä. Seminaari sai jatkoa 2005 Kaisa-seminaarista.

  1800-luvun lopulta vuoden 2012 loppuun mennessä nimi Jaakko on Suomessa annettu 61 874 miehelle ja alle 15 naiselle.

 • Jaakob

  Jaakob ja Jakob ovat Raamattuun pohjautuvia miesten etunimiä. Nimi on yleinen eri muodoissaan lähes kaikissa maissa. Jaakob on johdettu latinan nimestä Iacobus, joka puolestaan tulee kreikan Iakobos-nimen kautta hepreasta (יעקב, Ja'akov). Tavallisin suomalainen muunnos nimestä on Jaakko, joka on Suomen yleisimpiä ensimmäisiä etunimiä. Muita ovat ainakin Jaako, Jaakoppi, Jaska, Jimi ja Kauppo. Lisäksi kourallinen tyttöjä Suomessa on saanut nimekseen jonkin Jaakobin naispuolisen vastineen kuten Jakobinan, Jacobinen tai Jakoban.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa on annettu 259 henkilölle nimi Jaakob ja 1803 henkilölle nimi Jakob. Jaakobin nimipäivä on 25. heinäkuuta, apostoli Jaakob vanhemman muistopäivänä.

 • Jaakoppi

  Jaakoppi on miehen etunimi, Jaakob-nimen suomalainen asu.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan nimi on annettu 992 suomalaiselle miehelle. Jaakopin nimipäivää vietetään 25. heinäkuuta. Toinen suomalainen muoto Jaakobista on Jaakko.

 • Jalmari

  Jalmari on suomalainen miehen etunimi.

  Jalmari on suomalainen muoto muinaisskandinaavisesta nimestä Hjalmar, joka merkitsee 'kypäräpäistä sotilasta'.

  Jalmarin nimipäivä on 20. marraskuuta. Almanakassa nimi esiintyi vuosina 1890–1906 muodossa Jalmar ja vuodesta 1907 lähtien asussa Jalmari. Nimi oli 1900-luvun alkupuolella erittäin suosittu, ja vieläkin se on yleinen varsinkin jälkimmäisenä etunimenä.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestö­rekisteri­keskuksen mukaan Jalmari-nimen on saanut 27 612 miestä ja alle 15 naista.

  1. ↑ Nimipalvelu Väestörekisterikeskus. Viitattu 20.11.2014.
 • Jalo

  Jalo on suomalainen miehen nimi. Nimi on annettu vuoden 2012 loppuun mennessä 2810 suomalaiselle miehelle ja alle viidelle naiselle Nimi kuvastaa tavoiteltavia luonteenpiirteitä.

  Jalo on myös sukunimi. Huhtikuussa 2013 Suomessa oli 649 elossa olevaa henkilöä, joiden sukunimi on Jalo.

 • Jami

  Jami on suomalainen miehen etunimi. Etunimi lisättiin suomenkieliseen nimipäiväkalenteriin vuoden 2000 nimipäiväuudistuksen yhteydessä. Jamin nimipäivä on 6. huhtikuuta yhdessä etunimien Vilho, Ville, Viljami, Vilhelm, Vili ja William kanssa. Nimi on lyhenne Viljamista.

  Suomessa on vuoden 2009 loppuun mennessä ollut kirjoilla hieman yli 2600 Jami-nimisiä henkilöitä. Heistä vain muutama on syntynyt ennen vuotta 1960; ennen vuotta 1940 nimeä ei ollut annettu kenellekään. Yleisin nimi on vuosina 2000-2009 syntyneillä, jolloin Jami annettiin nimeksi 1331 pojalle.

 • Jani

  Jani on suomalainen miehen etunimi. Se tulee nimestä Johannes, joka tarkoittaa "Jahve on armollinen".

  Suomenkielisessä kalenterissa Jani viettää nimipäiväänsä alku­peräisenä juhannuspäivänä 24. kesäkuuta. Väestörekisterikeskuksen mukaan Suomessa on vuoden 2009 loppuun mennessä ollut 25 294 Jani-nimistä miestä ja alle 5 naista. Nimi oli käytössä jo 1900-luvun alussa, mutta jokseenkin harvinaisena ja alkoi yleistyä vasta 1960-luvulta lähtien.

 • Janne

  Janne on yleinen etunimi Pohjoismaissa. Suomessa ja Ruotsissa se on miesten nimi, mutta Tanskassa, Norjassa ja Virossa naisten nimi. Saksassa se on sukupuolineutraali nimi, eli sitä voidaan käyttää sekä miesten että naisten nimenä. Ruotsin kielessä Jannea käytetään myös yleisesti kutsumanimenä miehistä, joiden nimi on esimerkiksi Jan, Jan-Erik tai Jan-Olov.

  Janne-nimi on alun perin ruotsalainen puhuttelumuoto Johannes-nimen vanhasta muunnoksesta Jahan. Johannes tulee heprean kielisestä nimestä Jochanan, joka tarkoittaa "Jahve on armollinen".

  Janne on myös Musiikkituottajat – IFPI Finland ry:n myöntämä tunnustuspalkinto vakavan musiikin suomalaiselle äänitetuotannolle. Palkinnon nimi on kunnianosoitus Jean Sibeliukselle, jonka lempinimi oli "Janne".

 • Jari

  Jari on suomalainen miehen etunimi.

  Jari on tiettävästi Jalmari Finnen luoma nimi, jonka hän muodosti lyhentymänä omasta nimestään. Nimi Jalmari tarkoitti kypäräpäistä sotilasta. Ensimmäinen Jari oli Jalmari Finnen kummipoika, joka syntyi vuonna 1937.

  Nimi tuli suosituksi 1950- ja 1960-luvuilla Aino Räsäsen Helena -kirjasarjaansa luoman Jari Junkkeri -hahmon myötä. Esimerkiksi vuonna 1969 se oli alle 10-vuotiaiden poikien nimistä suosituin. 1960-luku on kuitenkin ainoa vuosikymmen, jolloin nimi on ollut kymmenen suosituimman pojannimen joukossa. Almanakassa Jari on ollut vuodesta 1964 lähtien.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Jari on Väestörekisterikeskuksen mukaan annettu Suomessa noin 46 020 henkiöllle. Yli puolet heistä on syntynyt 1960- ja 1970-luvuilla. Ennen vuotta 1940 nimi oli annettu alle kymmenelle henkilölle, joista ensimmäinen syntyi vuonna 1937.Alankomaissa Jari-nimen on 1990-luvun alun jälkeen saanut yli 1 500 henkilöä. Alankomaissa suosittu jalkapalloilija Jari Litmanen pelasi AFC Ajaxissa vuosina 1992–1999.

 • Jarkko

  Jarkko on suomalainen miehen etunimi. Nimi on alun perin lyhentymä nimestä Jeremias, mutta sen lisäksi se on ollut myös Jarmo-nimen hellittelymuoto. Jarkon nimipäivä on 26. kesäkuuta. Jarkkoja oli ollut Suomessa vuoden 2009 loppuun mennessä 13 381.

 • Jarmo

  Jarmo on suomalainen miehen etunimi. Jarmon nimipäivä on 26. kesäkuuta, jolloin on myös Jarkon, Jorman, Jeren, Jeremiaksen ja Jarnon nimipäivä. Jarmoja oli ollut Suomessa vuoden 2012 loppuun mennessä noin 24 750.

  Nimen Jarmo keksi rovasti E. Johansson-Kaila. Hän johti sen tuolloin jo tunnetusta Jorma-nimestä. Hän piti sitä vähemmän jyrkkäsointuisena nimenä kuin Jormaa ja antoi sen 1899 pojalleen.

 • Jarno

  Jarno on suomalainen miehen etunimi. Se on muunnos kreikkalaisperäisestä nimestä Jeremias, joka tarkoittaa 'Jahve kohottaa'.

  Nimi tuli käyttöön 1900-luvun alussa ja Jarno on ollut almanakassa vuodesta 1973 lähtien. Ensimmäinen viralliselta etunimeltään Jarno oli kirjailija Jarno Pennanen. Jarno oli suosittu nimi 1970- ja 1980-luvuilla.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan noin 8 290 miestä on saanut nimekseen Jarno.

 • Jasper

  Jasper on miehen etunimi, joka perustuu persian kielen "aarteenhaltijaa" tarkoittavaan sanaan kansbar. Samaa alkuperää ovat myös nimet Caspar, Kasper ja Jesper.

  Suomessa nimi Jasper oli 1970-luvulle saakka erittäin harvinainen, mutta on viime vuosikymmeninä yleistynyt. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi on annettu 1 619 miehelle ja alle kymmenelle naiselle.

  Jasperin nimipäivä on 20. lokakuuta. Nimi on ollut suomalaisessa kalenterissa vuodesta 2010 lähtien.

 • Jere

  Jere on suomalainen miehen etunimi.

  Jere on yleisin suomalainen lyhentymä heprealaisperäisestä nimestä Jeremia, jonka merkitys on 'Jahve kohottaa', 'Jahve on korkea'.

  Nimi on ollut käytössä jo 1800-luvulta lähtien, mutta Jere alkoi yleistyä 1980-luvulla. Se kuuluu 1990-luvun ja 2000-luvun alun suosituimpiin etunimiin. Suomen almanakassa Jere on ollut vuodesta 1973 lähtien.

  Vuoden 2012 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan hieman alle 10 400 henkilöä on saanut nimekseen Jere

 • Jeremias

  Jeremias on miehen etunimi.

  Jeremias on kreikkalainen muoto heprealaisesta nimestä Jeremia, joka tarkoittaa 'Jahve kohottaa'.

  Nimi on ollut Suomen almanakassa 1662–1928 ja uudelleen vuodesta 1953.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan 3 545 miestä on saanut nimekseen Jeremias.


 • Jesper

  Jesper on miehen etunimi, jota käytetään lähinnä Pohjoismaissa. Jesper on pohjoismainen vastine Jasperille.

  Jesper on hyvin yleinen etunimi Tanskassa, jossa se oli kutsumanimi 34 542 henkilölle vuonna 2007. Suomessa nimi on vuoden 2011 loppuun mennessä annettu noin 2077 henkilölle. Nimi oli suosituimmillaan Suomessa vuosina 1980–2009, jolloin yhteensä lähes 1750 poikaa sai nimen Jesper.

 • Jesse

  Jesse on miehen, joissakin maissa myös naisen etunimi. Suomessa Jessen nimipäivä vietetään 13. elokuuta.

 • Jimi

  Jimi on miehen etunimi, Jaakob-nimen muunnelma kuten myös englannin­kielisissä maissa yleiset nimet Jim ja Jimmy.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan nimi on annettu 3039 suomalaiselle miehelle.

 • Jiri

  Jirí (tšek. Jiří) on tšekkiläinen miehen etunimi, muunnelma nimestä Georgios ja sen saksalaisesta vastineesta Jürgen. Saman nimen vastineita ovat myös esimerkiksi suomalainen Yrjö ja englantilainen George.

  Suomessa Jiri-nimisiä on vuoden 2012 loppuun mennessä merkitty Väestörekisteriin hieman alle 1100 Jiri-nimen käyttö yleistyi 1970-luvulla. Almanakkaan Jiri lisättiin vuonna 2010, ja Jirin nimipäivä on 23. huhtikuuta yhdessä Yrjön ja muiden samakantaisten nimien kanssa.

  Tšekissä Jiři on kaikista yleisin miehen nimi, sitä kantaa noin 330 000 henkilöä. Tšekissä Jiřín nimipäivää juhlitaan 24. huhtikuuta. Nimen femiininen muoto on Jiřina.

 • Joakim

  Joakim on miehen etunimi.

  Joakim tulee heprealaisperäisestä nimestä Jehoiachim, jonka merkitys on 'Jahve herättää', 'Jahve nostaa'. Jaakobin protoevankeliumin mukaan Neitsyt Marian isän nimi oli Joakim. Suomessakin nimi tunnetaan jo keskiajalla.

  Suomen almanakassa Joakim oli 1705-06 päivällä 9. joulukuuta sekä 1713-1889 nykyisellä päivällään. Nimen kirjoitusasut ovat vaihdelleet (Joachim, Joachimus, Joakim). Nimen syrjäytti almanakasta sen suomalainen muoto Jaakkima 1890, mutta Joakim palautettiin takaisin almanakkaan 1995.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Suomessa on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan 4455 miestä saanut nimekseen Joakim

 • Joel

  Joel on heprealaisperäinen miehen etunimi, joka tarkoittaa "Jahve on Jumala". Vanhassa testamentissa Joel-nimi on 13 henkilöllä, joista tunnetuin on tämän niminen profeetta ja parannussaarnaaja.

  Suomen almanakassa nimi on ollut muutamin poikkeuksin 1708–1928 ja uudelleen vuodesta 1984. Väestörekisterikeskuksen mukaan Joel-nimen on saanut Suomessa 1800-luvun lopulta vuoden 2009 loppuun mennessä 9 760 henkilöä, joista suurin osa on vuoden 1980 jälkeen syntyneitä.

 • Johannes

  Johannes on heprealaisperäinen miehen etunimi, joka tarkoittaa "Jahve on armollinen" (Yochanan). Se on ollut 1800-luvun lopusta lähtien toiseksi käytetyin miehen etunimi Suomessa, ja vuoden 2009 loppuun mennessä se on annettu 239 945 miehelle sekä noin 20 naiselle. Suomessa se on yleisessä käytössä sekä tässä latinalaisperäisessä muodossaan että monina muunnoksina, kuten Juhani, Juha, Juhana, Juho, Jukka, Jussi, Janne, Hannes ja Hannu, joista jotkut ovat almanakassa Johannes Kastajan perinteisenä muistopäivänä eli vanhana juhannuspäivänä 24. kesäkuuta, toiset taas apostoli ja evankelista Johanneksen päivänä 27. joulukuuta. Johanneksesta ovat kehittyneet myös slaavilainen nimi Ivan ja siitä suomalainen Iivana. Eri maissa siitä on käytössä monia muitakin, alkuperäisestä usein huomattavasti poikkeavia muunnoksia.

  Useimmista kuninkaista, joiden nimi on ollut jokin Johannes-nimen muunnelma kuten John, Johan, Johann tai Jean, on suomen kielessä perinteisesti käytetty nimeä Juhana. Vastedes kruunun saavien nimet kuitenkin on päätetty säilyttää suomen kielessäkin alkuperäisessä muodossa. Nimeä Johannes käytetään kuitenkin Suomessa paaveista ja Bysantin keisareista.

  Johannes-nimen naispuolinen vastine on Johanna.

 • Joni

  Joni on suomalainen miehen etunimi ja myös sukunimi. Joni on myös englanninkielisissä maissa esiintyvä naisen etunimi.

  Jonin nimipäivä on 29. maaliskuuta, jolloin on myös Jounin, Joonaksen, Joonan, Jonnin ja Jonnen nimipäivä. Suomessa on vuoden 2009 loppuun mennessä ollut noin 15 400 Jonia. Joni-nimi on yleistynyt voimakkaasti 1950-luvun jälkeen.

  Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun tilasto:

  Joni-nimen alkumuoto on Jon, mutta koska varhaisimmat Jonit samoin kuin Jounitkin olivat Lapista, nimi sijoitettiin sen tullessa 1984 almanakkaan Jounin kanssa samalle päivälle, maaliskuun 29. päivään. Jon-nimi puolestaan on Jonas-nimen lyhentymä, mutta se on myös Johnin rinnakkaismuoto ja Jonatanin kutsumamuoto. John-nimen lähtökohta on Raamatun Johannes (Jumalalle otollinen).

 • Jonne

  Jonne on suomalaisen miehen etunimi. Jonnen nimipäivä on 29. maaliskuuta, jolloin on myös Jounin, Jonin, Joonaksen, Joonan ja Jonnin nimipäivä.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Jonne on annettu 3406 henkilölle.

 • Jonni

  Jonni on suomalaisen miehen etunimi. Jonnin nimipäivä on 29. maaliskuuta, jolloin on myös Jounin, Jonin, Joonaksen, Joonan ja Jonnen nimipäivä. Nimet Jonni ja Jonne ovat muunnoksia Johannes-nimen englantilaisesta vastineesta John tai skandinaavisesta nimestä Jon..

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan Jonni-nimen on saanut 577 henkilöä.

 • Joona

  Joona on miehen etunimi. Joona on suomenkielinen muoto heprean kielen sanasta יוֹנָה, joka tarkoittaa kyyhkystä. Nimen alkuperä on vanhan testamentin profeetta Joona. Nimen toinen yleinen suomenkielinen muunnelma on Joonas. Joonan nimipäivää vietetään 29. maaliskuuta. Suomen almanakassa Joona on ollut vuodesta 1995.. Sukunimenä Joonaa on käytetty alunperin Ylitorniolla,Kolarissa, Jääskessä ja Tyrväällä. Alkuperäinen muoto on Jonasson, mistä muuntautunut suomenkieliseen versioon Joonalähde?.

  Lähteet: Uusi suomalainen nimikirja (Otava, 1988)


  Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Joona on annettu Suomessa 9879 miehelle ja alle 10 naiselle.

  Nimen muissa kielissä käytössä olevia muotoja ovat muiden muassa ruotsin Jonas ja englannin Jonah.

 • Joonas

  Joonas on useissa kielissä eri muodoissa esiintyvä, Raamattuun perustuva miehen etunimi. Sen suomenkielinen muoto tulee heprean sanasta יוֹנָה (jonah, Joona), joka tarkoittaa kyyhkystä. Nimen toinen suomenkielinen muoto muunnelma ja raamatunsuomennoksissa esiintyvä muoto on Joona. Suomalaisen nimipäiväkalenterin mukaan Joonaksen (Joonaan) nimipäivä on 29. maaliskuuta. Suomessa nimi Joonas on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 18 778 miehelle ja alle viidelle naiselle.

  Nimen muissa kielissä käytössä olevia muotoja ovat muiden muassa ruotsin, saksan ja eräissä muissa kielten Jonas ja englannin kielen Jonah.

 • Joonatan

  Joonatan ja Jonatan ovat miehen etunimiä. Joonatan on nimen suomenkielinen muoto, monissa muissa kielissä nimi esiintyy muodossa Jonatan tai Jonathan. Suomessa ensimmäiset Joonatanit kastettiin jo ennen vuotta 1899, mutta nimi on yleistynyt vasta 1980-luvulla. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Joonatan on Suomessa annettu noin 5 750 ja Jonatan noin 1 350 henkilölle.

 • Joosef

  Joosef on miehen etunimi.

  Joosef tulee hepreankielisestä sanasta jasaf, joka merkitsee 'Jumala lisää' tai 'Jumala antaa lisää (lapsia)'. Nimi on tullut tunnetuksi Raamatusta, jossa mainitaan useita tämän nimisiä henkilöitä. Joosef on nimen suomalainen muoto, useissa muissa maissa se esiintyy muodossa Josef tai Joseph.

  Suomen almanakassa nimi on esiintynyt erilaisissa kirjoitusasuissa (Josephus, Joseph, Josef) sekä 19. maaliskuuta että 22. joulukuuta vuosina 1708–1888. Vuodesta 1890 Joosefin korvasi rinnakkaisnimi Jooseppi. Nimi palautettiin almanakkaan vuonna 1995.

  Suomessa Joosef-nimen on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä saanut Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan 190 henkilöä. Muodossa Josef nimen on samana aikana saanut 1115 miestä ja muutama nainen.

 • Jooseppi

  Jooseppi on suomalainen miehen etunimi. Nimi Jooseppi on suomalainen vastine raamatulliselle Joosef-nimelle.

  Väestörekisterikeskuksen mukaan Jooseppi-nimen on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä saanut 2326 henkilöä.

 • Jori

  Jori on suomalainen etunimi. Jorin nimipäivä on 23. huhtikuuta, jolloin on myös Yrjön, Jyrkin, Jyrin ja Yrjänän nimipäivä. Jori ääntyy kuten ruotsin Georg, ja juontuu samasta kreikkalaisesta Georgios-nimestä.

  Suomessa oli vuoden 2012 loppuun mennessä syntynyt noin 1 740 Joria.

  Molli-Jori oli säveltäjä ja laulaja Georg Malmsténin lempinimi.

 • Jorma

  Jorma on suomalainen miehen etunimi. Se on vanha ortodoksinen ristimänimi. Jorman nimipäivä on ollut suomenkielisessä almanakassa 26. kesäkuuta vuodesta 1950 asti. Aiemmin nimipäivä oli 13. syyskuuta vuodesta 1908 alkaen. Nimi on alkuaan heprean Jeremia, jonka karjalaiset ovat omaksuneet venäjästä. Vaikka Jorma on ortodoksiperäinen Jeremia-nimen variantti, Suomen ortodoksinen kalenteri ei yhdistä Jormaa Jeremiaan vaan Hermolaokseen. Suku- ja kylännimet Jormanen ja Jormas lienevät samaa perua kuin etunimi Jorma.

  Nimet Jorma ja Kari tulivat tunnetuiksi Juhani Ahon karjalaisromaanin Panu ilmestyttyä 1897. Kirjassa esiintyy vanha Jorma-niminen tietäjä. Aho lienee ottanut nimen karjalaisesta paikannimestä Jormala. Tämän jälkeen ensimmäisiä Jormaksi nimettyjä oli Akseli Gallen-Kallelan poika Jorma Gallen-Kallela vuonna 1898. Hänet on tiettävästi nimetty Ahon romaanin mukaan.

  Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan nimi Jorma on 1900-luvun alusta vuoden 2012 loppuun mennessä annettu 35 551 miehelle ja alle kymmenelle naiselle. Nimen kulta-aikaa oli 1940–1950-luku, jolloin nimi annettiin yli 23 000 pojalle, mikä on kaikkien aikojen Jormien kokonaismäärästä yli 60 prosenttia. Sen sijaan 1960-luvun jälkeen syntyneiden nimenä Jorma on harvinaisempi, vaikkakin edelleen Jormaksi nimetään muutama lapsi vuosittain.

 • Jouko

  Jouko on suomalainen miehen etunimi.

  Jouko on kansallisromanttisen kauden nimiä ja johdettu Kalevalassa esiintyvästä nimestä Joukahainen ja kansanrunojen nimiryhmästä Joukavainen, Joukamoinen, Joukonen. Se on mahdollisesti peräisin sanasta joukea (kookas), tai sitten sanasta jouku, joka saamen kielessä liittyy lumen ja jään käsitteisiin ja joukkainen (valkea joutsen).

  Nimi Jouko on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä annettu 26 705 henkilölle, joista yli puolet on syntynyt vuosina 1940-1959. Nuorten miesten ja poikien nimenä Jouko on nykyään harvinainen.

  Jouko-nimeä taivutetaan ilman astevaihtelua.

 • Jouni

  Jouni on suomalainen miehen etunimi. Nimi on muunnelma Johannes-nimen skandinaavisesta vastineesta Jon, ja se on vanhastaan ollut käytössä erityisesti Peräpohjolassa ja Lapissa. Suomalaisessa kalenterissa Jounin nimipäivä on 29. maaliskuuta. Ortodoksisessa kalenterissa Jouni-nimeen liittyvä muistopyhä on marttyyri Evgenioksen muistopäivä 21. tammikuuta. Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan 22 265 miestä on saanut nimekseen Jouni. Heistä yli puolet on syntynyt 1960- ja 1970-luvuilla.

 • Jousia

  Jousia on suomalainen miehen etunimi.

  Jousia muodostettiin jousi-sanasta keskiaikaisia ia-loppuisia nimiä (esimerkiksi Kaipia, Nousia) jäljitellen. Jousi (joutsi) on ollut tavallinen jälkiosa vanhoissa, erityisesti hämäläisalueilla käytetyissä nimissä.

  Nimi on ollut almanakassa vuodesta 1929 lähtien ja pysynyt suhteellisen harvinaisena.

  Vuoden 2012 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan Jousia-nimen on saanut 161 miestä ja alle viisi naista.

 • Juha

  Juha on suomalainen miehen etunimi.

  Juha on lyhentymä suomalaisesta etunimestä Juhani, joka on palautettavissa heprealaisperäiseen nimeen Johannes, joka merkitsee "Jahve on armollinen". Juhan nimipäivää vietetään 24. kesäkuuta.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan 61 393 miestä ja ainakin kaksi naista on saanut ensimmäiseksi tai muuksi etunimekseen Juha. Nimi oli suosionsa huipulla välillä 1960–1979, jolloin sen sai yhteensä noin 32 800 henkilöä. Suosituin yksittäinen vuosi oli 1965, jolloin nimen sai 2 260 henkilöä. 2010-luvulla nimen on saanut toukokuuhun 2013 mennessä enää 255 henkilöä.

 • Juhana

  Juhana on suomalainen miehen etunimi, yksi Johannes-nimen monista suomalaisista mukaelmista. Se on syntynyt nimen ruotsalaisesta muunnelmasta Johan. Juhanan nimipäivä on 24. kesäkuuta.

  Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan Suomessa on 1800-luvun lopulta kesäkuuhun 2014 mennessä 12 139 miespuoliselle henkilölle annettu nimi Juhana.

  Nimeä Juhana käytetään suomen kielessä vakiintuneesti historiallisissa yhteyksissä myös useimmista monarkeista, joiden nimenä on ollut jokin Johannes-nimen muunnelma. Johannes-nimisistä paaveista käytetään kuitenkin raamatun mukaista nimimuotoa Johannes. Samoin Espanjan entisestä kuninkaasta käytetään suomeksikin nimeä Juan Carlos.

 • Juhani

  Juhani on suomalainen miehen etunimi. Nimi tulee Suomessakin yleisestä heprealaisesta nimestä Johannes, joka tarkoittaa "Jahve on armollinen."

  Juhani on Suomen yleisin etunimi. Sen suosiota ovat lisänneet Seitsemän veljeksen Juhani sekä kirjailija Juhani Aho. Juhani on ollut 1940-luvulta alkaen joka vuosikymmen Suomen suosituin pojannimi. Sen sijaan ensimmäisenä nimenä se ei ole valtavan yleinen, sillä ensimmäisenä nimenä Juhani on alle 5 %:lla Juhaneista. Henkilöitä, joilla on Juhani yleisessä käytössä olevana nimenä on kuitenkin hieman enemmän, sillä osalla niistä, joilla Juhani on toinen tai kolmas nimi, se on kuitenkin kutsumanimenä. Juhanin lempinimi on usein Jussi.

  Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan Juhani oli 1800-luvulta vuoden 2012 loppuun mennessä annettu nimeksi 341 515 miehelle ja ainakin viidelle naiselle. Juhani on ollut 1940-luvulta alkaen joka vuosikymmenen suosituin nimi. Toiseksi suosituin nimi on saman nimen alkumuoto Johannes.

 • Juho

  Juho on suomalainen miehen etunimi. Juhon nimipäivä on 24. kesäkuuta. Vuoden 2012 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan Juho-nimen on saanut 54 492 miestä sekä noin 30 ennen vuotta 1920 syntynyttä naista.

  Juhon lempinimiä ovat esimerkiksi Jussi,Jusku, Juppi ja Jupe.

  Juho on myös Juhani Syrjän kirjasarja.

 • Jukka

  Jukka on suomalainen miehen etunimi.

  Jukka on suomalainen muunnos Jogan- ja Jogha-nimistä, jotka puolestaan ovat Johanin tai Johanneksen muunnoksia. Yksi mahdollisuus nimen etymologialle lienee myös gootinkielen nuorukaista tarkoittava termi jugga. Jukka on ollut suomalaisessa almanakassa vuodesta 1950 lähtien. Samoihin aikoihin Jukasta tuli muotinimi.

  Suomessa on 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä rekisteröity 47 253 Jukka-nimen saanutta miestä

 • Julius

  Julius (lat. Iulius) on latinalaisperäinen miehen nimi. Samaa alkuperää on myös naisennimi Julia (lat. Iulia).

  Suomessa Juliuksen nimipäivä on 12. huhtikuuta, paavi Julius I:n kuolin- ja muistopäivänä. Samana päivänä on myös Julian nimipäivä. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Julius on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu Suomessa 9090 miehelle ja muutamalle naiselle.

 • Jussi

  Jussi on suomalainen miehen etunimi. Nimeä käytetään myös Johanneksen, Juhanan, Juhanin, Juhan ja Juhon lempinimenä. Nimipäivä 24. kesäkuuta. Vuoden 2009 loppuun mennessä 24 333 henkilölle on annettu nimi Jussi.

 • Justus

  Justus on vanha Suomessakin käytetty miehen etunimi. Nimi pohjautuu latinan sanaan iustus - oikeamielinen. Muinaisessa Roomassa oikeamielisyys oli yksi suurimmista hyveistä. Samaa kantaa on naisen nimi Justiina.

  Justuksen perinteinen nimipäivä on ollut 2. syyskuuta, missä se oli vuodesta 1695 muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta vuoteen 1907 asti, kunnes nimi poistettiin almanakasta. Välillä nimi oli päivillä 7. syyskuuta ja 14. marraskuuta. Vuonna 2010 Justus palasi perinteiselle päivälleen.

  Justus-nimisiä on Väestörekisteriin merkitty 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä 1276.

 • Juuso

  Juuso on suomalaisen miehen etunimi. Nimi pohjautuu Raamatun nimeen Joosef. Juuson nimipäivä on 19. maaliskuuta. Suomessa on vuoden 2009 loppuun mennessä ollut 9 942 Juusoa. Juuso esiintyy myös sukunimenä.

 • Jyri

  Jyri on suomalainen miehen etunimi.

  Jyri on lähtöisin kreikkalaisesta Georgios-nimestä, joka merkitsee maanviljelijää. Se on Jyrkin ja Yrjön rinnakkaisnimi. Läheisiä vastineita muissa kielissä ovat mm. Juri, Jüri, Jürgen ja Göran.

  Vuoden 2012 loppuun mennessä nimi Jyri on Suomessa annettu noin 4700 henkilölle.

 • Jyrki

  Jyrki on suomalainen miehen etunimi. Se on suomalainen muoto kreikkalaisesta nimestä Georgios, "maanviljelijä". Se on syntynyt Itä-Suomessa Georgios-nimen venäläisten muunnelmien (Georgi, Jegor, Juri) kautta. Suomessa vanhastaan luterilaiset ovat suosineet Georgioksen muunnelmista Yrjöä mutta ortodoksit Jyrkiä. Nimi Jyrki oli suosittu varsinkin 1960-luvulla. Saman nimen muunnelmia eri kielissä ovat englannin George, ruotsin ja saksan Georg, ruotsin Göran, saksan Jürgen ja viron Jüri. Nimipäiväänsä Jyrki viettää yhdessä samaa alkuperää olevien nimien Yrjö, Jyri, Yrjänä ja Jori kanssa 23. huhtikuuta. Lempinimiä ovat ainakin Jyräys ja Jykä.

  Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan nimi Jyrki on Suomessa annettu 1900-luvun alusta vuoden 2009 loppuun mennessä 11 475 miehelle ja muutamalle naiselle.

  Jyrki-nimeä taivutetaan ilman astevaihtelua. Tämän johdosta nimet Jyrki ja Jyri eivät mene taivutuksessa sekaisin.