» miehet » kalenteri-suomenruotsalainen » v

 • Valdemar

  Valdemar tai Waldemar on skandinaavinen miehen etunimi, joka alkujaan on muunnelma slaavilaisesta nimestä Vladimir, joka tarkoittaa rauhanruhtinasta.

  Pohjoismaihin nimen toi alkujaan Tanskan hallitsija Valdemar I (k. 1182), joka äidin isoisä oli ollut Novgorodin, myöhemmin Kiovan hallitsija Vladimir Suuri.

  Suomen almanakassa Valdemarin nimipäivä oli 2. kesäkuuta vuosina 1742-1749. Nykyään se on 18. huhtikuuta, kuten se oli jo vuosina 1795-1796 sekä myöhemmin vuosina 1908-1928. Vuonna 1929 se korvattiin suomenkielisessä almanakassa lyhentymämuodolla Valto, mutta vuodesta 1984 lähtien samalla päivällä ovat olleet sekä nimet Valto että Valdemar. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Valdemar on Suomessa annettu 19 360 ja Waldemar 2024 miehelle sekä kumpikin myös alle kymmenelle naiselle.

 • Valentin

  Valentin on monissa maissa esiintyvä miehen etunimi, lyhennetty muoto Valentinus-nimestä. Nimi johtuu latinan sanasta valens, joka merkitsee tervettä ja voimakasta. Suomessa Valentinin nimipäivä on 14. helmikuuta, joka on katolisessa kirkossa Pyhän Valentinuksen muistopäivä ja tunnetaan myös ystävänpäivänä.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan Valentin-nimen on Suomessa saanut 2 893 miestä ja alle 20 naista.

 • Valfrid

  Valfrid tai Walfrid on alun perin saksalainen miehen etunimi. Nimen muinaissaksalainen alkumuoto Walefried merkitsee taistelutantereen turvaa.

  Suomessa nimi Valfrid on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu vuoden 2009 loppuun mennessä 4141 henkilölle. Nimen muunnoksina ovat Suomessa käytössä Vallu ja Valle, Pohjanmaalla mös Valfriiti ja Friiti. Nimeä tai mitään sen muunnosta ei ole suomenkielisessä kalenterissa, mutta suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Valfridin nimipäivä on 12. lokakuuta.

 • Valter

  Walther, varsinkin Pohjoismaissa myös Valter, on alkuperältään germaaninen miehen etunimi. Nimi johtuu germaanisesta ’valtiasta’ tai ’ohjaajaa’ tarkoittavasta sanasta. Walter esiintyy myös sukunimenä.

  Suomessa nimi Valter on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu vuoden 2009 loppuun mennessä 5 582:lle ja Walter 1 496 miehelle, Walter muutamalle naisellekin. Nimestä on käytössä myös suomalaistettu muoto Valtteri. Valterin nimipäivä on suomenruotsalaisen kalenterin mukaan 29. tammikuuta, jolloin suomenkielisen kalenterin mukaan on Valtterin nimipäivä.

 • Verner

  Verneri on suomalainen miehen etunimi.

  Verneri on lähtöisin muinaissaksalaisesta nimestä Werner, joka merkitsee 'varnilaissotajoukon johtajaa'. Varnit olivat germaaninen kansanheimo. Suomeen nimi Verneri tuli Ruotsin kautta.

  Nimi on ollut käytössä 1800-luvulta lähtien ja varsinkin jälkimmäisenä etunimenä se nousi suosioon 1990-luvulla.

  28. tammikuuta 2013 mennessä Suomessa on Väestörekisterikeskuksen mukaan 5 751 miestä saanut nimekseen Verneri. Muodossa Verner nimi on annettu 6 576 miehelle ja muutamalle naiselle, muodossa Werneri noin 347 miehelle ja alle 20 naiselle sekä muodossa Werner 1 060 miehelle ja muutamalle naiselle.

 • Vidar

  Vidar tarkoittaa seuraavia asioita:

  • Vidar Shipping, suomalainen varustamo
  • Hr. Ms. Vidar Alankomaiden laivaston alukset
  Ruotsin merivoimat
  • Vidar-luokka (hävittäjä), hävittäjäluokka
  • HMS Vidar (1909), Vidar-luokan hävittäjä
  • HMS Vidar (P156), Hugin-luokan partioalus
  Norjan merivoimat
  • KNM Vidar (1853), siipirataskuunari
  • KNM Vidar (1878), Vale-luokan 2. luokan tykkivene
  • KNM Vidar (N52), miinalaiva
 • Viking

  Viking on miehen etunimi, jonka nimipäivä on suomenruotsalaisessa nimipäiväkalenterissa 19. lokakuuta Nimi tarkoittaa muinaisskandinaavisella kielellä viikinkiä tai varjagia. Henkilönnimenä Suomessa Viking-nimeä tiedetään käytetyn jo vuonna 1346 ja seuraavan kerran vuonna 1428.

  Väestörekisterikeskuksen nimipalvelun mukaan vuoden 2013 helmikuuhun mennessä Viking-nimi on Suomessa annettu yhteensä 1540 henkilölle, joista kaikki ovat olleet miehiä. Wiking-muunnoksen saaneita on ollut alle 80.

 • Viktor

  Victor on latinalaisperäinen miehen nimi, joka tarkoittaa voittajaa. Nimeä on käytetty läpi historian eri puolilla maailmaa. Joissakin maissa kuten Saksassa ja Pohjoismaissa se esiintyy muutamissa maissa myös muodossa Viktor, jota suomen kielessä käytetään myös nimen venäläisen vastineen (Виктор) translitteraationa. Nimen suomenkielinen vastine on Vihtori.

  Suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Viktorin nimipäivä on 22. maaliskuuta, samoin kuin Vihtorin suomenkielisessä kalenterissa. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Viktor on Suomessa annettu 11 739 miehelle sekä noin kymmenelle ennen vuotta 1920 syntyneelle naisellekin. Muodossa Victor nimi on annettu 1857 henkilölle, jotka kaikki ovat miehiä.

  Nimen naispuolinen vastine on Victoria tai Viktoria.

 • Vilhelm

  Vilhelm ja Wilhelm ovat Suomessakin suosittuja, alun perin saksalaisia miehen etunimiä. Nimi on syntynyt sanoista will (tahto, toive tai halu) ja helm (kypärä tai suoja). Nimen muunkielisiä muunnoksia ovat mm. Willem (hollanti), Guillaume (ranska), Guillermo (espanja), William (englanti) ja Guglielmo (italia).

  Suomessa nimipäiväänsä viettävät 6. huhtikuuta Vilho, Ville, Viljami, Vilhelm, Vili, Jami ja William. Väestö­rekisteri­keskuksen mukaan nimi Vilhelm on vuoden 2009 loppuun mennessä annettu Suomessa 22 227 ja Wilhelm 6 796 miehelle.

 • Vincent

  Vincent on miehen etunimi

  Vincent tulee latinan sanasta vicere, joka tarkoittaa 'voittajaa'.

  Vincent muunnoksineen on yksi suosituimmista nimistä katolisissa maissa; katolisella kirkolla on lähes 40 tämännimistä pyhimystä ja autuaaksi julistettua.

  Suomenkielisessä almanakassa nimi oli vuosina 1706-1907 muodossa Wincentius. Vuonna 2010 Vincent otettiin Suomen ruotsinkieliseen nimipäiväkalenteriin, jonka mukaan Vincentin nimipäivä on 3. toukokuuta.

  Vuoden 2009 loppuun mennessä Vincent on Suomessa Väestörekisterikeskuksen mukaan annettu noin 770 miehelle ja muutamalle naiselle.

 • Volmar

  Volmar tai Wolmar, Suomessa myös Volmari, on miehen etunimi. Nimi on lyhentymä Valdemar-nimen saksalaisesta vastineesta Voldemar, mutta Saksassa se on käsitetty myös muunnokseksi nimestä Wolkmar, joka on muodostettu kansaa ja kuuluisaa tarkoittavista saksan kielen sanoista.

  Suomessa nimi Volmar on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan annettu vuoden 2009 loppuun mennessä 490 henkilölle. Muodossa Volmari nimi on annettu hieman yli 200 henkilölle, muodossa Wolmar 71 miehelle ja muutamalle naiselle. Nimeä ei ole suomenkielisessä kalenterissa, mutta suomenruotsalaisen kalenterin mukaan Volmarin nimipäivä on 18. huhtikuuta.

 • Volter