Varma
kalenteri

Varma
Nimipäivä
– suomenkielinen 23. elokuuta
– ruotsinkielinen
– ortodoksinen
Muunnelmia
Ulkomaisia vastineita
Nimen alkuperä suomen kielen sana varma

Varma on suomalainen etunimi. Varma kuuluu 1900-luvun alussa yleistyneisiin merkityssisältöisiin nimiin.

Varma on ollut käytössä sekä miehen että naisen etunimenä. Vuoden 2009 loppuun mennessä nimi Varma on annettu hieman yli 180 miehelle ja noin 680 naiselle.. Vuoden 1946 etunimilain nojalla Oikeusministeriö on määrännyt Varman naisennimeksi, mutta vielä 2000-luvulla nimi on annettu muutamalle pojallekin. Suurin osa Varma-nimisistä, sekä miehistä että naisista, on kuitenkin 1900-luvun alkupuolella syntyneitä, ja nimi on hävinnyt käytöstä lähes kokonaan 1950-luvun jälkeen

Varma viettää nimipäivää 23. elokuuta.

Väestörekisterikeskus

Syntymävuodet Miehiä Naisia
-1899 5 186
1900-19 38 355
1920-39 82 116
1940-59 46 8
1960-79 alle 5 alle 5
1980-99 9 alle 5
2000-09 5 alle 5
2010-14 alle 5 alle 5
Yhteensä alle 195 alle 685

Linkit