Rainer
kalenterikalenteri-suomenruotsalainen

Rainer
Nimipäivä
– suomenkielinen 1. lokakuuta
– ruotsinkielinen 1. lokakuuta
– ortodoksinen
Muunnelmia Raineri, Rainari, Raine, Raino
Ulkomaisia vastineita Reiner, Rainier, Renier
Nimen alkuperä muinaissaksalainen Raganher

Rainer on alkuaan germaaninen miehen etunimi.

Rainer kuuluu samaan nimiperheeseen kuin muutkin muinaisgermaaniset ragan-, ragin-, rein- alkuiset nimet, jotka tarkoittavat 'jumalten neuvoa'. Nimen alkumuoto Raganhar on yhdistetty sanoita ragin (neuvo) ja hari (armeija). Nimi oli välillä yleinen Suomen romaniväestössä.

Suomen almanakkaan nimi tuli vasta vuonna 1995, ruotsinkielisessä se oli vuoteen 1994 asti paikalla 9. toukokuuta. Suomessa siitä ovat käytössä myös muunnokset Raine ja Raino.

Vuoden 2009 loppuun mennessä Väestörekisterikeskuksen mukaan 10 615 miestä on Suomessa saanut nimekseen Rainer.

Väestörekisterikeskus

Syntymävuodet Miehiä Naisia
-1899 31 0
1900-19 158 0
1920-39 2225 0
1940-59 4379 0
1960-79 2556 0
1980-99 1142 0
2000-09 201 0
2010-14 73 0
Yhteensä 10765 0

Linkit